Virtual Servers

0


Sadəcə..   €0,00EUR


€9,99 quraşdırma haqqı

   0.0GHz CPU

   0MB RAM

   0GB Harddisk

   0TB Upstream

1


Sadəcə..   €14,99EUR
monthly

   0.6GHz CPU

   376MB RAM

   10GB Harddisk

   1TB Upstream

2


Sadəcə..   €28,99EUR
monthly

   1.2GHz CPU

   752MB RAM

   20GB Harddisk

   2TB Upstream

3


Sadəcə..   €39,99EUR
monthly

   1.8GHz CPU

   1128MB RAM

   30GB Harddisk

   3TB Upstream

4


Sadəcə..   €50,99EUR
monthly

   2.4GHz CPU

   1504MB RAM

   40GB Harddisk

   4TB Upstream

5


Sadəcə..   €59,99EUR
monthly

   3.0GHz CPU

   1880MB RAM

   50GB Harddisk

   5TB Upstream

6


Sadəcə..   €66,99EUR
monthly

   3.6GHz CPU

   2256MB RAM

   60GB Harddisk

   6TB Upstream

7


Sadəcə..   €72,99EUR
monthly

   4.2GHz CPU

   2632MB RAM

   70GB Harddisk

   7TB Upstream

8


Sadəcə..   €83,49EUR
monthly

   4.8GHz CPU

   3008MB RAM

   80GB Harddisk

   8TB Upstream

9


Sadəcə..   €93,49EUR
monthly

   5.4GHz CPU

   3384MB RAM

   90GB Harddisk

   9TB Upstream

10


Sadəcə..   €103,99EUR
monthly

   6.0GHz CPU

   3760MB RAM

   100GB Harddisk

   10TB Upstream

11


Sadəcə..   €113,99EUR
monthly

   6.6GHz CPU

   4136MB RAM

   110GB Harddisk

   11TB Upstream

12


Sadəcə..   €123,99EUR
monthly

   7.2GHz CPU

   4512MB RAM

   120GB Harddisk

   12TB Upstream

13


Sadəcə..   €133,99EUR
monthly

   7.8GHz CPU

   4888MB RAM

   130GB Harddisk

   13TB Upstream

14


Sadəcə..   €141,99EUR
monthly

   8.4GHz CPU

   5264MB RAM

   140GB Harddisk

   14TB Upstream

15


Sadəcə..   €146,99EUR
monthly

   9.0GHz CPU

   5640MB RAM

   150GB Harddisk

   15TB Upstream

16


Sadəcə..   €155,99EUR
monthly

   9.6GHz CPU

   6016MB RAM

   160GB Harddisk

   16TB Upstream

17


Sadəcə..   €164,99EUR
monthly

   10.2GHz CPU

   6392MB RAM

   170GB Harddisk

   17TB Upstream

18


Sadəcə..   €174,49EUR
monthly

   10.8GHz CPU

   6768MB RAM

   180GB Harddisk

   18TB Upstream

19


Sadəcə..   €183,99EUR
monthly

   11.4GHz CPU

   7144MB RAM

   190GB Harddisk

   19TB Upstream

20


Sadəcə..   €193,49EUR
monthly

   12.0GHz CPU

   7520MB RAM

   200GB Harddisk

   20TB Upstream